Защо да станете член?

 

Членовете на Българо-китайската търговско-промишлена камара (БКТПК) не получават само определени права и задължения, те стават част от две коренно различни култури, които в същото време могат да дадат и получат много една от друга. Българо-китайската търговско-промишлена камара не е само връзка между двете държави, тя е мост, през който връзки, информация, контакти, дейност и услуги се обменят много по-лесно, бързо и достъпно. Камарата се явява като платформа не само за българи и китайци, но също и за хора и компании от всички други държави, които искат да извършват дейност в България или Китай.

Член на БКТПК може да бъде всяко юридическо или физическо лице, предприятие от всеки стопански отрасъл, производител и доставчик на услуги, вносител и износител, голяма международна компания и средно и малко предприятие, регистрирано на територията на Китай или България, както и на територията на трети страни.

БКТПК спомага за създаване, развитие и заздравяване на българо-китайските отношения, както и на чуждестранни, насочени към някоя от двете страни. Чрез високо квалифицирания професионален обмен на актуална информация, членовете на камарата могат да разчитат на: достъп до мрежа за информация и контакти, осъществяване на полезен обмен с представители на деловата общност, възможност за успешно реализиране на първи стъпки в България и Китай, а за нашите златни членове предоставяме и ползване на услуги с предимство, участие в специални политически и бизнес форуми, ценови намаления на международно и местно ниво и др.