ЕТ "Контракт - Николай Гаджев"

ЕТ "Контракт - Николай Гаджев"

Маркоги е търговската марка на фирма "Контракт-НГ". Създадена през 1991 като 100% частна фирма. След установяване на партньорство с френска фирма за търговия на диворастящи гъби, през 1995 година е построена фабриката Маркоги. През първите години тя се специализира с преработка и консервиране на диворастящи гъби, като цялата продукция се изкупува за Франция.

През 1999 фабриката започва своето разширение. През 2009 година, започна строеж на нова фабрика, в съседство на старата. Тя ще бъде изградена на два етажа, като приземните помещения са складова база и хладилници, а вторият етаж, свързан с първия чрез вътрешен асансьор, производствена база.

Интересът ни за износ към Китай стана приоритет миналата година, след разговори с наши партньори, износители за там, които ни разказаха за увеличения стандарт на потребителите, както и за нарастващото търсене на висококачествени консерви от Европа.

Основна политика на фирмата е да разчита не на количеството, а на качеството на продукцията. Повечето ни продукти се обработват на ръка, чрез обучен персонал, голяма част от който е с дългогодишен опит в сферата за производството на храни.

Фирмата ни е изключително гъвкава както за продукти с нови рецепти, за различни по големина разфасовки, така и за работа под чужда марка. Почти цялата ни продукция е предназначена за износ. Имаме партньори от САЩ, Република Южна Африка, Русия, Франция, Германия, Испания, Англия, Холандия, Чехия, Хърватска, Полша, Украйна, Румъния.

Отворени сме за нови идеи, нови продукти, нови партньори. Вярваме, че с коректност и постоянство ще успеем да намерим общ интерес за работа с всеки, който се интересува от нашата дейност.