List of transport companies

Членовете на БКТПК ползват преференцеални цени за транспортни услуги от следните фирми:

 

 

Нашата дейност е насочена към предоставяне на интелигентни решения за логистичните нужди на клиентите ни. Проектираме, управляваме, контролираме и усъвършенстваме транспортните и логистичните операции. Комбинирайки креативност и висококачествено изпълнение, в съответствие с изискванията на своите клиенти, в Юнимастърс Лоджистикс изпълняваме проекти от всякакъв мащаб и сложност. Благодарение на иновативния си професионален подход, богат опит и ноу-хау сме постигнали в много точки по света признание за способностите ни в областта на логистиката. Ние обслужваме множество клиенти. Не пестим  усилия. И не правим компромис с качеството.

За повече информация се свържете с нас или посетете: http://unimasters.com/?lang=bg

 

 

ДБ Шенкер Рейл е водещата товарна железница в Европа, представена в Холандия, Дания, Белгия, Италия, Швейцария, Англия, Франция, Испания и Полша. ДБ Шенкер предлага услугите си в сегментите блок-влакове, единични вагони и комбинирани превози. ДБ Шенкер Рейл има специфичен ноу-хау при превозите за добивната, химическата, аграрната промишленост, на потребителски стоки и строителни материали.

С предлаганите интегрирани решения в сухопътния, въздушния и морския транспорт, както и в контрактната логистика, ДБ Шенкер се нарежда сред водещите в света доставчици на логистични услуги. Ние предлагаме на едно място цялостно управление на веригата за доставки, логистични решения в автомобилния, високо-технологичния и потребителския бранш, панаирна спедиция и специални транспорти. http://www.logistics.dbschenker.bg/log-bg-en/start.html 

 

 

 

Уилчарт енд Ко предлага услуги в сферата на корабното фрахтоване, брокераж и лoгистика. Фирмата е специализирана в превоз на:   насипни товари генерални товари Съществена част от дейността е свързана с транспортирането на:   проектни товари (проджекти) тежки товари извънгабаритни товари опасни товари ИМО клас 1. 

За повече информация се свържете с нас или http://www.willchart.com/

TNT доставя Вашите документи, колети и товари бързо, сигурно и навреме навсякъде по света.

TNT предлага най-широката гама от дефинирани по отношение на час и ден услуги за доставка в 200 страни. Ние изградихме репутацията си върху ангажимента да удовлетворяваме нуждите на нашите клиенти. Само ни кажете какво искате да направите и ние ще Ви помогнем да го направите. Sure we can (Разбира се, че можем).

Глобални отговорности

Стремим се да бъдем лидери в индустрията като споделяме отговорността за нашата планета. В TNT ние намаляваме емисиите от въглероден диоксид от дейността ни в целия свят, като част от нашата програма PlanetMe.

От 2002 г., чрез проекта Moving the World, TNT е посветила своите ресурси, знания и опит в подкрепа на усилията на Световната програма по прехраната към ООН (WFP), най-голямата агенция за хуманитарна помощ в света, в дейността й по справяне с най-голямото логистично предизвикателство - световният глад.