Контакти

 

Виктор Азманов

Председател

 

 

Габриела Игнатова

Координатор отдел "Връзки с обществеността"

 

 

Централен офис

България,  1407 София,

ул. Златен рог 20 , ет.4 , офис 3

E-mail: office@bulgariachina.com

Телефон: (+359 2) 865 88 99

Факс: (+359 2) 865 88 99