Етичен кодекс

БКТПК съблюдава законите на Република България и на Китайската Народна Република, и представлява стопанските интереси на своите членове.

В своята дейност, ръководството и служителите на БКТПК са водени от принципа на честност, почтеност и конфиденциалност.

Ръководството и служителите на БКТПК работят така, че да не допускат ситуации, в които съществува конфликт на интереси.

Ръководството и служителите на БКТПК съхраняват информацията, която е поверителна, до официалното й обнародване.

Ръководството и служителите на БКТПК не приемат предложения от трети страни за лично финансово облагодетелстване в замяна на някакво преференциално отношение.

Ръководството и служителите на БКТПК се отнасят уважително към всяко лице или организация, незамисимо от националност, произход, религия, пол или възраст.