За нас

Българо-китайската търговско-промишлена камара е учредена през 2010 г. в отговор на нарастващия интерес на Запада към Изтока и обратно. Тя е прозрачна и отворена за обществото институция, която изгражда мост между представители на бизнеса от Република България и Китайската Народна Република.

Основната цел на БКТПК е подпомагането на бизнес дейностите и икономическите отношения между физическите и юридически лица, намиращи се на територията на двете страни. Съдействайки за развитието на търговския обмен и разгръщането на предприемаческата инициатива между България и Китай, Камарата се явява и като посредник на културен диалог.

БКТПК подготвя наситен на събития годишен календар, който включва конференции и бизнес форуми, организиране на бизнес делегации в България и Китай. Допринася за популяризирането на дейността на своите членове, консултира и подпомага инвеститори и търговски партньори.

Нейни членове са малки и средни предприятия - производители, доставчици на услуги, вносители, износители, както и големи международни компании от Китай или България, фирми в областта на хранително-вкусовата и козметичната промишленост, хотелиерство и туризъм, юридически услуги, логистика, банкови институции и други. БКТПК си партнира с Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Съюз за стопанска инициатива, Клуб на смесените и чуждестранни палати в България, КРИБ, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия и редица неправителствени организации.

Камарата предлага на членовете си услуги, с които реално подобрява икономическите връзки между тях – организира събития, презентации и дискусии, конференции и бизнес срещи, мероприятия с бизнес делегации от Китай и България, чествания и празненства, призове и др. С нашата подкрепа представители на България и Китай лесно и успешно обменят контакти, информация, услуги и дейност. Тя е стабилен партньор в реализирането на първите стъпки на всеки успешен бизнес в Република България и Китайската народна република.

Камарата има доказан посреднически успех в реализирането на следните дейности:

- Намиране на инвеститори за големи държавни, общински и частни инфраструктурни и други проекти;

- Износ на козметични продукти на основата на българско розово масло;

- Износ на стоки от направление – храни и напитки;

- Образование;

- Туризъм.