Цели

Основната цел на БКТПК е подпомагането на бизнес дейностите и икономическите отношения между физически и юридически лица, намиращи се на територията на двете страни.

Съдейства за развитието на търговския обмен между България и Китай като своеобразна отправна точка не само за предприемаческа инициатива, но и за културен диалог между различни институции.

Посредством партньорството си с камари и палати в различни части на света, се разширяват оперативните възможности на Камарата и се създават мрежи за обмен на данни, опит и възможности.

БКТПК подготвя наситен на събития годишен календар, който включва конференции и бизнес форуми, организиране на бизнес делегации в България и в Китай.

Допринася за популяризирането на дейността на своите членове.

Консултира и подпомага инвеститори и търговските партньори.

Издава периодичен информационен бюлетин.