Търговско-икономически отношения между България и Китайската Народна Република

1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012I-IX 2012I-IX 2013
Износ

78.0

101.7

157.3

136.8

250.0

404.7

761.5596.2582.9

Внос

961.0

832.6

1110.5

628.4

653.8

942.8

977.0774.1751.2

Общо

1039.0

934.3

1267.8

765.2

903.8

1347.5

1738.51370.31334.1

Салдо

- 883.0

-730.9

-953.2

-491.6

-403.8

-538.1

-215.5-177.9168.3

 

Китай традиционно е най-големият търговски партньор на България в региона на Далечния Изток. През 2012 г. износът ни за азиатската страна, изчислен в щатски долари, нараства с 88%, което нарежда Китай на второ място след Турция сред експортните ни дестинации извън ЕС.  За периода януари-декември 2012 г. стокообменът нараства с 29% в сравнение с 2011 г. и се равнява на 1738.5 млн. щ.д., от които български износ 761.5 млн. щ.д. (+88.2%) и внос от Китай 977.0 млн. щ.д. (+4%).

В периода януари-септември 2013 г. двустранният стокообмен достига 1334.1 млн. щ.д. (-2.6% спрямо същия период на 2012 г.), от които български износ за Китай 582.9 млн. щ.д. (-2.2%) и внос от Китай 751.2 млн. щ.д. (-3%).

Значителното нарастване на българския износ за Китай през 2010 г. (83%), 2011 г. (62%) и 2012 г. (88%)  се дължи на увеличения износ на рафинирана мед и медни сплави, които формират над 50% от износа ни за азиатската страна.
 

 

2. Водещи стоки по износ-внос

Водещи стокови групи в стокообмена с Китай  за периода януари-септември 2013 г.:

 

Износ от България

% от износа

Внос от Китай

% от вноса

Рафинирана мед и медни сплави

58.8

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

3.8

Медни руди и техните концентрати

 

22.5

Осветителни тела

3.1

Отпадъци и отломки от мед

4.1

Части и принадлежности за мотоциклети и велосипеди

 

3.1

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други уреди  за управление или електрическо разпределение

3.0

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани

 

3.0

Меден камък, циментна мед

1.3

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми

2.9

Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол

0.8

Електрически бойлери и бързовари

 

2.3

Отпадъци и отломки от алуминий

0.6

Автоматични машини за обработка на информация

1.4

 

Водещи стокови групи в стокообмена с Китай  за 2012 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от Китай

% от вноса

Рафинирана мед и медни сплави

73.6

Полупроводникови прибори (диоди, транзистори)

14.2

Медни руди и техните концентрати

10.3

Части и принадлежности за мотоциклети и велосипеди

3.8

Отпадъци и отломки от мед

3.8

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

2.7

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други уреди  за управление или електрическо разпределение

1.3

Ел. бойлери и бързовари; ел. апарати за затопляне на помещения

2.6

Меден камък, циментна мед

 

1.0

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани

2.5

 

Водещи стокови групи в износа от България за Китай през 2011 г.:

 

Износ от България

%

Рафинирана мед и медни сплави

68.4

Отпадъци и отломки от мед

8.0

Медни руди и техните концентрати

4.0

Меден камък циментна мед

2.3

Табла, конзоли, пултове, шкафове за управление или ел. разпределение

1.9

 

Водещи стокови групи във вноса от Китай през 2011 г.:

 

Внос от Китай

Полупроводникови прибори

10.3

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

2.9

Части и принадлежности за превозните средства

2.6

Ел. бойлери и бързовари; ел. апарати за затопляне на помещения

2.5

Ел. апарати за жична телефония

2.4

 

3. Инвестиции

По данни на БНБ, за периода 1996-2012 г. инвестираните средства от Китай са в размер на 82.1 млн. евро.

 

4. Туризъм

Брой китайски туристи в България през януари-септември 2013 г.: 8474 (+30.1% спрямо същия период на 2012 г.);

Брой българи, пътуващи за Китай през януари-септември 2013 г.: 1937 (+132.0% спрямо същия период на 2012 г.).
 

5. Договорно-правна база:

Междуправителствени споразумения:

 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и Правителството на Китайската народна република, подписано на 20 ноември 2006 г. в Пекин, в сила от 9 октомври 2007 г.;
 • Допълнителен протокол между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република към Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република, подписан на 26 юни 2007 г., в сила от 10.11.2007 г.;
 • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република, подписан на в София на 27 юни 1989 г., в сила от 24 август 1995 г.
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото между правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република, подписана на 6 ноември 1989 г в Пекин, в сила от 24.05.1990 г.
 • Протокол за изменение и допълнение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, подписан в София на 15 юли 2002 г., в сила от 2 януари 2003 г.

Междуведомствени споразумения:

 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Комисията по търговия на Шанхай, Китайска народна република, подписан в Шанхай на 20 ноември 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по външна търговия и икономическо сътрудничество на китайската провинция Гуандун, подписан в София на 24 август 2012 г., в сила от 24 август 2012 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по търговия на провинция Дзянсу на Китайската народна република, подписан на 10 март 2011 г. в София, в сила от 10 март 2011 г.
 • Меморандум за насърчаване на търговското и икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по търговия на китайската провинция Джъдзян, подписан в Ханджоу на 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на търговията на Китай, подписан на 14 октомври 2009 г. в София,в сила от 14.10.2009 г.;
 • Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на насърчаването на инвестициите между Българската агенция за инвестиции и Агенцията за насърчаване на инвестициите към Министерството на търговията на Китайската народна република, подписан в Пекин на 19 ноември 2012 г.
 • Меморандум за разбирателство между БАИ и Шанхайския борд за насърчаване на чуждестранните инвестиции, подписан на 22 ноември 2006 г. в Шанхай;
 • Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и дирекция "Развитие на търговията" към Министерството на търговията на Китай – 2006 г.;
 • Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане и китайската партньорска организация SINOSURE – 2006 г.;

     ... още