Българска бизнес делегация на посещение при китайските си партньори, Китай, Април 2015