Смартком България АД

Смартком България АД

 

Смартком България АД е българска компания, основана през 1991г., развиваща дейност в сферата на Информационните и Комуникационни технологии. През времето на съществуването си компанията винаги е съумявала да постигне изключително качество и стойност, в услугите за своите клиенти и партьори. Нашият фокус е да бъдем компетентен и надежден партьор. Нашият стремеж е да постигаме винаги висок професионализъм.
Нашият екип е най – голямата ни инвестиция и най – голямото ни постижение. Ние уважаваме знанието и опита.  Високо ценим креативността и всеотдайността.  Ние насърчаваме иновативността и споделянето.
Нашите цели са :
Да бъдем предпочитаният интегратор на комуникационни системи на Балканите
На предложим най – добрите услуги в сферата
Да разширим нашето знание, умения и място на пазара, като партьор разработчик и дизайнер.
 
Смартком България АД има внедрена система за управление на качеството от 1999 г. Компанията е сертифицирана в международният страндарт ISO 9001:2008. Ние вярваме,че качеството никога не е случайност. То е резултат на всекидневните екипни услия. Ние работим усилено, за да осигурим качествени разрешения и услиги на нашите клиенти и партьори.