"Нордикс" ООД

"Нордикс" ООД

Основана през 1993 г. с име "Нордикс", алкохолната фабрика е продължител на традициите в производството на вина и високоалкохолни напитки. Произведени по стари, изпитани рецепти съчетани със съвременни технологии при спазване на изключително високи изисквания за екологична чистота и качество, продуктите на "Нордикс" намират добър прием на българския пазар, като значителна част от производството се изнася за САЩ, Русия, Израел, Турция и др. Фабриката е партньор на Европейския съюз по програма "САПАРД".

Алкохолна фабрика Нордикс притежава 2 модерни италиански поточни линии с капацитет 5000 бутилки на час, както и линия за производство на кенове. Фабриката разполага с 2 независими, технологично обособени линии за първична преработка на бяло и червено вино.

Алкохолна фабрика Нордикс има на разположение 2 отделни дестилерии,първата от които е с непрекъснат цикъл колонен тип с производствен капацитет 2000 литра на денонощие.

Втората е обурдвана с 4 броя френски шарански казани с по 1000 литра вместимост , 2 от които с крушовиден дефлегматор, а другите с колонен дефлегматор за получаване на първокачествен дестилат. Фабриката притежава модерно котелно отделение с газово стопанство, както и мултифункционална лаборатория.