Willchart & Co.

Willchart & Co.

 

Уилчарт енд Ко предлага услуги в сферата на корабното фрахтоване, брокераж и лoгистика.

Фирмата е специализирана в превоз на:

 

  • насипни товари
  • генерални товари

Съществена част от дейността е свързана с транспортирането на:

 

  • проектни товари (проджекти)
  • тежки товари
  • извънгабаритни товари
  • опасни товари ИМО клас 1