НИК - СОТ Груп ЕООД

ФАБРИКА ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЛЪНЧОГЛЕД

В ПРЕДПРИЯТИЕТО СА  СЪЧЕТАНИ ТРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЦИКЪЛА С НАЙ-МОДЕРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЮЧВАЩА АВТОМАТИЧНИ МАШИНИ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ФИРМИТЕ CIMBRIA HEID , STOLZ- DESMET BALLESTRA, ROSEDOWNS - DESMET BALLESTRA, ЛИДЕРИ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПАЗАРЕН ДЯЛ.

Предприятието включвa:

- Складово стопанство за слънчоглед с чистачно за грубо почистване;

- Участък за белене на слънчоглед;

- Участък за студено пресовано олио;

- Участък за производство на пелети от слънчогледова люспа;

- Склад за готова продукция. 

Намеренията на инвеститора са да организира максимално ефективно производство, което да обхване всички аспекти от преработката на изходната суровина. Това се получава посредством използването на 100% безотпадна технология на преработка, която да оползотворява дори остатъчните от производството продукти – слънчогледови люспи, примеси, начупени и необелени ядки и др. По този начин след преминаване на суровината през всеки етап от производствения цикъл се получават следните крайни продукти:

• белени слънчогледови ядки – „bakery grade”;

• студено-пресовано слънчогледово олио – посредством студено пресоване,

• пелети за горене от слънчогледови люспи.

• слънчогледово кюспе