DB Schenker Bulgaria

DB Schenker обхваща всички транспортни и логистични дейности на Немските железници (Deutsche Bahn), като разполага с 90000 служители и 2000 бюра в около 130 страни.

DB Schenker e един от водещите глобално интегрирани доставчици на логистични услуги и разполага с една от най-развитите транспортни мрежи.

Това което отличава DB Schenker е гъстата мрежа от собствени бюра в най-важните световни икономически региони. По този начин ние сме в състояние да осигурим бързи и ефективни решения за многообразните нужди на нашите клиенти както от търговската, така и от производствената сфера.

Международните пазари се развиват в тясна връзка помежду си и аутсорсването на цели пакети от услуги добива все по-голяма популярност. В резултат от тези тенденции нараства не само необходимостта от транспортен капацитет, но и изискванията към партньорите.

DB Schenker е силен и надежден парньор, който е:

            -  № 1 в железопътните превози в Европа

            - № 1 в автомобилни превози в Европа

             - № 2 в световните превози по въздух

             - № 3 в световните превози по море

             - № 5 в световната контрактна логистика

С първокласни позиции във всички важни икономически зони, DB Schenker има значително участие в световните пазари. Посредством разширяването на своето портфолио, например чрез интеграцията на логистичната компания BAX Global, и създаването на нови стратегически алианси, DB Schenker премахва границите и уверенно крачи напред.

https://www.logistics.dbschenker.bg/log-bg-bg/start/