CIB Холдинг АД

CIB Холдинг АД

CIB Holding е акционерно дружество, регистрирано в средата на 2011 година. Голяма част от неговите дъщерни и асоциирани дружества развиват дейност в областта на недвижимите имоти, строителството и реализацията на проекти свързани с тях, а други дружества развиват дейност в отрасли като възобновяеми енергийни източници, туризъм, хранително-вкусова промишленост, търговия, консултантски услуги, зелени технологии.