"Стройконтрол и консулт" ЕООД

Фирмата предлага консултански услуги в областта на строителството; строителен надзор и контрол; производство на селскостопанска продукция и търговия с нея; селски туризъм; ресторантьорство; недвижими имоти.