ИНПРИНТ АД

ИНПРИНТ АД

ИНПРИНТ АД е вписана в Агенцията по вписвания с ЕИК 201741157 с адрес на управление грaд Пловдив, ул."Георги Трингов" № 9.

 

Фирмата се ръководи и представлява от Борд на директорите.

Управленският екип има повече от петнадесет годишен опит.

Работещите във фирмата наброяват 70 човека.

Основен предмет на дейност на ИНПРИНТ АД е дизайн, предпечатна подготовка, офсетов – листов и ролен, ротогравюра,  флексопечат, довършителни процеси.

Производството включва учебници, тетрадки, атласи и учебни помагала, книги, луксозна твърда подвързия, списания, каталози, плакати, календари, дипляни, канцеларски материали, упътвания, етикети от хартия и самозалепваща хартия, опаковки от хартия, картон и микровелпапе,кашони от микровелпапе, гъвкави опаковки от ОРР, РЕ, РЕТ, СРР, АL, хартия и високобариерни фолиа,  слийв етикети от PVC и етикети от OРР, насочени към широк кръг от клиенти в областта на хранително-вкусовата промишленост, козметиката и т.н.

 

      Модерното оборудване и висококвалифицираният персонал са достатъчна предпоставка за висока производителност и ниска себестойност на готовата продукция, което дава възможност дружеството да бъде конкурентно на пазара.

Идеологията на компанията включва сигурен и гарантиран контрол на качеството на продукцията. ИНПРИНТ АД притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 и внедрена Система за безопасност на храните, съгласно изискванията на Закона за храните и международните стандарти НАССР и ISO 22000.

 

        Фирмата се стреми да  предостави пълно обслужване на всички свои клиенти, започвайки от печатните материали ( рекламни), преминавайки през етикета, опаковката и се стигне до транспортната опаковка, което всъщност представлява едно улеснение от логистична гледна точка и позволява равномерно натоварване на всички технологични мощности.

 

      Към настоящия момент  във фирменото портфолио на клиентите фигурират: 

  • Издателство Просвета София, Либхер Хаусгерете
  • Рекламни агенции МАД, Кера, Инфомакс
  • Хипермаркети Кауфланд, Лидл, Рила 1 АД, Еко асорти
  • Нова Трейд, Готмар, Загорка АД
  • ЗК Кристал, ЗК Победа, Тимс, Медовина, Крафт Фуудс България, Цитрон, Ден и нощ,
  • Соларис 999, Фуражни храни, Хит М, Савимекс,Тракийски хляб, Ови и Сари, Оризарна Пазарджик, ПинаДе, Хели 2001, Тервел Груп, Симид, Бейкърс
  • Интрама Инвест, Белла България,  Денито, Сами М
  • Арома, Биофреш, Бейт,
  • Спарки Елтос, Тракия Глас, Матраци ТЕД
  • Содинал, Винарска изба Пълдин, Тера Тангра, Едоардо Миролио и др.,

          от вътрешния пазар. А така също  са обхванати и малка част клиенти от хранително-вкусовата и химическа промишленост в Румъния,Франция, с издателска и рекламна дейност в Гърция.