"Аксон България" ООД

"Аксон България" ООД

АКСОН България ООД е създадена в България през 1992 г. със седалище в гр.София. Първоначално дейността на компанията е насочена в две направления: 
• Дистрибуция на бързооборотни стоки;
• Продажба на индустриални батерии;

През 1996 г. АКСОН България ООД разширява структурата си и през същата година отваря първия магазин Germanos в гр.София за продажби на дребно на батерии и мобилни телефони.

В средата на 2000 г., с оглед на новите нужди и разнообразната си дейност, компанията се реорганизира с цел по-голяма ефективност и специализация. Верига магазини Germanos и бизнесът с индустриални батерии се обособяват в отделни компании - Germanos Telecom и Sunlight, които и в момента запазват лидерските си позиции в техните области.
От този момент АКСОН България ООД се определя като специализирана дистрибуционна, логистична и маркетингова компания, предпочитан партньор в търговията с бързооборотни стоки.

Основните цели на компанията са:
• Непрекъсната специализация в предмета на дейност - дистрибуция, маркетинг и логистика на бързооборотни стоки;
• Постигане на постоянен и стабилен растеж;
• Висока ефективност по параметрите на:

МАРКЕТИНГ

• Разработване и прилагане в действие на маркетингови стратегии според спецификата на българския пазар, съчетани с подходяща търговска и комуникационна политика;

• Развитие на портфолиото и иновации с цел задоволяване потребителските нужди;
• Създаване и прилагане в действие на ефективни маркетингови кампании;

 

ДИСТРИБУЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

• Посредством над 2000 посещения на ден от търговските представители на фирмата и обслужването на над 10000 директни клиента месечно, АКСОН България се стреми да покрие максимално всички канали на дистрибуция, постигайки високи качествени и количествени параметри;

 

ЛОГИСТИКА

• Използване на високи технологии и ERP система за управление;

• Операции в съответствие с ISO9001 и ISO22000;

• Инфраструктура и над 12000 кв.м складова площ;

• Териториална инфраструктура и 8 регионални бази;

• Над 50 транспортни средства;

• Ефективно, бързо и икономично обслужване на клиентите и доставка на стоките;

 

АКСОН България ООД се стреми да бъде предпочитаният партьор за всяка една компания, която търси професионално изградена система за дистрибуция, маркетинг и логистика на бързообортни продукти на територията на страната. За нас потребителят и неговите нужди са в основата за постигане на успех.

През 2008 година Аксон България ООД беше сертифицирана по международните стандарти за качество ISO9001 и ISO22000.

         

В началото на месец Май 2011 беше открита новата административна сграда на компанията. Разположението й в непосредствена близост до Централния Логистичен Център и Производствената база спомага за по-лесното и ефективно функциониране на всички звена от фирмата. 

 

http://axxon.bg/