Макс-ПМ ЕООД

Макс-ПМ ЕООД

МАКС-ПМ ЕООД е създадено на 26.12.2006 година като еднолично дружество с едноличен собственик на капитала и управител Пламен Спасов Матев. Дружеството има за предмет на дейност – Търговия и експорт на хранителни, пакетирани стоки.

Дружеството има разработени дългосрочни пазарни отношения с много компании от Западна Европа, на които изнася хранителни стоки като: белен слънчоглед за пекарната индустрия, слънчоглед, пелети за енергийни нужди, захар, брашно, олио и други.

Също така имаме разработени трайни дългосрочни отношения с Български производители на горните стоки и се явяваме нетен търговец – износител за страните от ЕС, Турция, Швейцария и други.

Дружеството се управлява еднолично от Управителя, едностепенно, вертикално.

Състои се от: Управител - Генерален мениджър по покупките и продажбите, Мениджър продажби и логистика, Специалист по качеството, Счетоводител.

 

http://www.makspm.com/