"Евролекс България" ООД

"Евролекс България" ООД

Евролекс България е една от водещите правни кантори в България.

Още от създаването си през 1997 г., Дружеството действа като правен консултант на широк спектър от частни и публични организации. Партньорите във фирмата, имащи значителен опит като бивши правителствени служители и външни правни консултанти след това, са участвали в изготвянето на значителна част от съвременното българското законодателство. Те са  били винаги считани от независими наблюдатели за едни от най-изтъкнатите правни експерти в страната.

В момента Евролекс България се състои от 25 юристи (шестима партньори и деветнадесет сътрудника), които работят в офиса на фирмата в гр. София. Членовете на нашия екип са специалисти с доказана компетентност и международен опит.

Значителна част от практиката на "Евролекс България" е посветена на правна помощ на чуждестранни инвеститори, опериращи в различни сектори на бизнеса в България. Колеги и наблюдатели признават нашата водеща позиция в пет основни области: Корпоративни сливания и придобивания, Публично частно партньорство, Недвижими имоти, Инфраструктура и строителство и Енергетика и природни ресурси. Ние сме работили по някои от най-сложните проекти в тези области.

Специално в сектора на транспорта, Евролекс България има предимството на солидните правен опит и познания. Ние сме консултирали съответните публични органи по някои от ключовите транспортни инфраструктурни проекти, включващи магистралите и Софийското метро. Наши клиенти в този сектор са Министерството на транспорта, агенция „Пътна инфраструктура”, „Метрополитен” ЕАД (операторът на Софийското метро), Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” и др.

През 2012 г. Евролекс България беше избрана от Acquisitions International за Българска правна кантора по търговско и договорно право на годината. Сред другите признания са Българска правна кантора по енергетика и природен ресурси на годината за 2010 г. от Corporate INTL, Адвокат на годината за Стоян Бързаков в M&A за Legal 500 и т.н. Фирмата се препоръчва от Legal 500, Chambers and Partners и Global Law Experts.

 

В допълнение, Евролекс България има успешно дългосрочно сътрудничество с общинските и държавни власти, които редовно ни възлагат правно сътрудничество по въпроси, свързани с изготвянето на нормативни актове, лицензионни процедури, провеждане на обществени поръчки, защита на конкуренцията, административното регулиране и др.