Официално посещение на делегация от Джангджияганг при Областна управа - Монтана