Подписване на меморандум за сътрудничество между БКТПК и сдружение „Клуб Отбранителна индустрия“