България Инвестмънт Груп ЕООД

България Инвестмънт Груп ЕООД

 

България Инвестмънт Груп ЕООД е дъщерна компания на Българо–Израелска инвестиционна група АД. Създадена е през 2006г. с цел дялово инвестиране в дружества с различен предмет на дейност, но основно опериращи в сферата на недвижимите имоти.

Самостоятелно или в партньорство с други български и чуждестранни инвеститори България Инвестмънт Груп ЕООД осъществява най-различни проекти за сгради със смесено предназначение, жилищно административни комплекси и офис сгради на територията на България, като част от тях са вече завършени.
За успешното развитие на компанията допринася мениджърския екип, който има дългогодишен опит в тази бизнес сфера и съпътстващите дейности. В проектите и компаниите, в които България Инвестмънт Груп инвестира се ангажират и най-добрите български и чуждестранни специалисти от съответните области.

През 2008 година като стратегически партньор в България Инвестмънт Груп бе привлечен и Globe International Holdings SA., компания развиваща широк набор от дейности в цял свят, като основните са строителство и управление на имоти.