"Айсберг - 2000" ЕООД

"Айсберг - 2000" ЕООД

Фирма “Айсберг-2000” ЕООД е създадена през 1999 година в гр. Сливен, България. Основната дейност е  внос, продажба и поддържане на медицински изделия, технически помощни средства за хора с временни и трайни увреждания. Разполага с богато разнообразие на различните видове медицински изделия и помощно-технически средства, както и с количества на склад.

Фирмената политика е насочена към продукти с много добро качество, отговарящо на необходимите европейски и международни стандарти. Всички изделия имат международен сертификат за качество ISO 9001: 2000 и отговарят на правилата определени в съответните Европейски директиви  - СЕ.

Разполагаме със сервизи за ремонт и поддръжка, чрез които осигуряваме гаранционно и извън гаранционно обслужване.

Фирмата има изградена дистрибуторска мрежа в цялата страна и извършва информационна и консултантска дейност по отношение на предлаганите продукти и системата за снабдяване с тях. Освен разпространяването на продуктите ни чрез дистрибуторската мрежа, наши клиенти са и болнични заведения, санаториуми, хотели, домове за хора с увреждания, хосписи.

От началото на 2006 г., фирма “Айсберг-2000” ЕООД  е изключителен представител за България на продуктите на немската фирма Bischoff & Bischoff GmbH. Фирмата е една от водещите компании в Европа за производството на медицински изделия и помощно технически средства за хора с проблеми на опорно двигателната система.

“Айсберг-2000” ЕООД е също и представител за България на английската фирма Puretone Ltd. , една от лидерите в производството на слухови апарати и продукти в областта на слухопротезирането.

Фирмата e сертифицирана и има издадени всички необходими лицензи от Изпълнителната агенция по лекарства, Агенцията за хората с увреждания  към Министерството на труда и социалната политика.