Bulmineral

Bulmineral

БУЛМИНЕРАЛ“ АД е компания с широк спектър от дейности.

Разполага с богат опит в производството и доставката на ресурси и оборудване в сферата на енергетиката:

  • Добив на въглища – в мините си в Украйна;
  • Обогатяване на въглища;
  • Производство на въглищни брикети и пелети;
  • Доставка на въглища за металургията – в България и Черноморския регион;
  • Транспорт на въглища и други насипни товари – със собствени кораби.
  • Проектиране, производство и доставка на оборудване за енергетиката и металургията;
  • Производство и дистрибуция на биогорива - дървесни пелети от биомаса и др.

„БУЛМИНЕРАЛ“ АД има мрежа от филиали за подпомагане на дистрибуцията – в Турция, Германия и др.

Производствената дейност на „БУЛМИНЕРАЛ“ АД е съсредоточена в две производствени бази:

1/.Завод за пелети, брикети и фуражни гранули в град Игнатиево, област Варна. Фабриката е оборудвана с най-съвременна инсталация за производство на био-горива - дървесни пелети и фуражни гранули от биомаса за пълноценно и икономично изхранване на коне, камили, крави, зайци, пилета и пр.

2/.Завод за метални конструкции и инженеринг в град Брезник.

Заводът бе пуснат в експлоатация през септември 2013 година. Общата му площ е около 30 000 кв.м. Състои се от напълно обзаведена и оборудвана 6-етажна административна сграда и два производствени цеха:
- Бетонно хале за студена обработка на метал - оборудвано с 32 машини от ново поколение, офиси, столова и т.н. на площ от 7000 кв.м.
- Хале от метална конструкция - новопостроено на площ от 4000 кв.м.

Изработва различни продукти – по заявка на клиента – ел. табла, бункери, транспортни ленти, вибродъна и пр.

Фирма „БУЛМИНЕРАЛ“ АД притежава сертификат по стандарт ISO 9001:2008 за търговия с енергийни суровини и продукти, проектиране, производство и доставка на метално оборудване, конструкции и изделия.