Флавитлайф Био АД

Флавитлайф Био АД

 

Разработваният от корпорацията продуктов микс действа системно на различни нива. Всяка стока, получаваща името на бранда Flavitlife, се създава за широк кръг ценители по целия свят. Това име на етикета свидетелства за качеството, гарантирано от системния контрол върху производството. Приемайки този продукт в живота си, вие вече създавате актуалния си стил. 
 
Стилът, гаранцията за качество на бранда и възможностите за партньорство са резултат от усиления труд на ръководството на корпорацията, както и на експертните екипи. Водещ експерт по продукцията на Flavitlife е микробиологът Наталия Петровна Петросян.