Инса ЕООД

Инса ЕООД

рупата „Инса” включва водещи български компании в производството и търговията на петролни продукти. Хармония и оптимален баланс между индустрия, иновационни технологии, екология и аплицирането на високо ефективни структурни решения са основните тенденции, които определят облика и развитието им. Стратегията на фирмите в групата е предлагането на максимално качество, грижа и опазване на околната среда. За постигането на тези цели „Инса” постоянно инвестира в съвременно оборудване и развитие на човешкия си капитал. Усилията на 450 квалифицирани служители и прилагането на модерни технологии и съоръжения гарантират придържането към най-високи стандарти на работа и на предлаганите продукти.