ЧСОУ “Евлоги и Христо Георгиеви”

Китайски и английски език в Частно средно общообразователно училище “Евлоги и Христо Георгиеви”

ЧСОУ “Евлоги и Христо Георгиеви” провежда обучение на ученици във всички образователни степени от 1-ви до 12-ти клас, с два подготвителни предучилищни класа, съгласно утвърдените държавни образователни стандарти и учебни програми, с утвърдени учебни планове за начален, прогимназиален и гимназиален етап на средно образование в профил „чуждоезиков“ с основни чужди езици  китайски и английски, немски и руски като втори и трети ЧЕ. Преподаването по чужди езици се осъществява от носител на съответния език (native speaker) с педагогическа квалификация за преподаване на езика, като чужд и български преподавател. Училището предлага и допълнителни часове по български език и литература, математика и информатика.

ЧСОУ “Евлоги и Христо Георгиеви”  работи в сътрудничество със Софийския Университет „Свети Климент Охридски”. Договорът между училището и университета очертава параметрите на разнообразна съвместна работа в областта на методиката, преподаването, квалификацията на учителите и преподавателски състав. 

        Училището има сключен договор за сътрудничество с Институт „Конфуций" с предмет методическо съдействие по отношение на учебните помагала и подсигуряване на академичен персонал от Китай.

        ЧСОУ “Евлоги и Христо Георгиеви” е представител на Университета  Lanzhou Jiaotong за България, Македония, Румъния и Гърция и предлага стипендии за обучение по магистърски и докторски програми, както и изучаване на китайски език.      

Деца на служители на всички фирми- членове на Българо Китайска Търговско Промишлена Камара ползват 10% отстъпка от таксата за обучение

 

Повече информация може да получите на:

ТЕЛ. 0887 537 444

          0887 409 336

e-mail: info@unischool.bg

www.unischool.bg

https://www.facebook.com/unischool.bg/