BNP Paribas

BNP Paribas

BNP Paribas е лидер в банковото дело и финансовите услуги в Европа. Групата присъства в 80 страни, и в нея работят около 200 000 души, половината от които са базирани в четирите вътрешни пазари: Белгия, Франция, Италия и Люксембург.

 

Три основни дейности на BNP Paribas са взаимно допълващи се и осигуряващи стратегическа сила на финансова стабилност на банката:

 

  • Банкиране на дребно
  • Инвестиционни решения
  • Корпоративно и Инвестиционно банкиране