БКТПК представи България в международната програма "Understanding China 2012"