"Трейс Груп Холд" АД

"Трейс Груп Холд" АД

"Трейс Груп Холд" АД е българският лидер в строителството на пътна инфраструктура. Дружеството участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската пътна инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите "Тракия" и  "Хемус". ТРЕЙС участва и в строителстото на сръбската част от Коридор № 10.

Фирмите от холдинга успешно реализират и проекти по реконстуркция, ремонт и поддържане на пътната мрежа, както и на градската инфраструктура. Дружеството разполага с ресурси за изгарждане и поддържка на система за организация на движението, на вертикална сигнализация и на хоризонтална маркировка.

http://www.tracebg.com/bg