27 юли, 2015:

Българо-китайски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, 27 юли 2015 г.

        Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/, съвместно с Министерство на икономиката, организира на 27 юли 2015 г. Българо – китайски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи.

Целта на бизнес проявата е да се активизират търговско-икономическите отношения между Китайска народна република и Република България, да се разкрият на нови възможности за търговско сътрудничество, партньорство, както и за стимулиране на двустранните инвестиции в двете държави.

По време на форума, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще подпише Споразумение за сътрудничество с Търговската камара по износ и внос на Шанхай.

        В състава на китайската бизнес делегацията, водена от г-н Хуан Йонмин /Huang Yongming/, заместник-председател и генерален секретар на камарата, са включени 11 представители на деловите среди от следните сектори: електроника и електротехника, производство и търговия с авточасти, вина и храни, текстил, инженерингови, логистични, инвестиционни и консултантски услуги, е-търговия, продажби на едро и други.

        Желаещите за участие във форума и в двустранните срещи, следва да заявят предварителен интерес като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 23 юли 2015 г. на е-mail адрес: eva@sme.government.bg


21 юли, 2015