Ден и Нощ ООД

Ден и Нощ ООД

 

Фирма "Ден и Нощ" ООД е един от най-големите производители на вафли в България. Продукцията ни отговаря на строгите европейски норми и изисквания за качество, като стоката се произвежда под контрола на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки HACCP и добрите производствени и хигиенни практики в предприятието. 
 
През 2006 година бе пусната в експлоатация нова поточна линия за производство на вафли със и без глазура, която даде възможност за компетентен отговор и задоволяване на търсенето на пазара. С това си действие фирмата откри нови територии за развитие и в близко бъдеще ще бъде търсено решение за още по-добри реазлизации на пазара в България и в чужбина.
 
Организацията и контрола на производството се следи и управлява от съществуващия екип от маркетингови мениджъри, специалисти по управление на произвдоството, HACCP екип и отговорници по спазването на системите за контрол и безсопасност на храните. 
 
Фирмата има внедрени системите за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005.