14 май, 2015:

Форум за търговия и инвестиции Китай-Централна и Източна Европа, 08-12.06.2015 гр. Нинбо, Китайска народна република

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие във Форум за търговия и инвестиции Китай-Централна и Източна Европа, в периода 08-12.06.2015 в гр. Нинбо, Китайска народна република.

В рамките на Форума за търговия и инвестиции Китай – Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се предвижда участие на официална българска делегация водена от Министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски. Решението за провеждане на Форума е прието на Третата среща на правителствените ръководители, проведена през месец декември 2014 г. в Белград. Решението е взето след успешното провеждане на международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа и съпътсващите я прояви през месец юни 2014 г. На проявата през 2014 г. България участва с национален щанд от 160 кв.м., на който своята продукция показаха 15 български предприятия, а през 2015 г. ще бъдат представени 17 български компании на национален щанд от 180 кв.м

Китайската страна предвижда тази година проявата да бъде по-обширна и да включва редица съпътсващи мероприятия с организирани двустранни срещи в области като инвестиции, търговия, местна власт, туризъм, образование и култура.

Участието във Форумите ще предостави възможност за осществяване на преки бизнес контакти с китайски компании/институции, с представители от ЦИЕ, възможности за развитие на търговско-икономическите връзки, бизнес климата и условията за инвестиции в България, както и възможностите за успешна реализация на проекти между двете държави.

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие лично или Ваш представител в състава на бизнес делегация, която се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.

Организацията за цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително съдействие при издаване на китайска виза, настаняване, вътрешни трансфери и участие в специализираните форуми с двустранни срещи между българските и китайските участници се осъществява основно от ИАНМСП, със съдействието на Ръководител СТИВ Пекин и партньори от КНР.

Допълнителна информация може да бъде получена от Интернет страницата на проявата: www.cceecexpo.org/site_en


Медия14 май, 2015