Откриване на български шоурум и представяне на български стоки в град Джангджяганг, 22.04.2015