"Манджуков" ЕАД

"Манджуков" ЕАД

Акционерно дружество «Манджуков» ЕАД е регистрирано през 1999 г. от Петър Манджуков. То е правоприемник на фирмите, създадени от него през 1993 г. Целта на дружеството е да се изгради единна маркетингова, производствена, финансово-инвестиционна и търговска политика на самостоятелните фирми, изцяло подчинени на фамилните принципи на организация.

Петър Манджуков е председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на «Манджуков» ЕАД. Той е български бизнесмен, посветил своя труд, своите средства и познания на прагматична и благородна цел: да запазим националната си самобитност и характер в условията на обединена Европа.

Достойнство, благородство и съзидание – девизът, изписан на знака на семейство Манджукови, дефинира и бизнес философията на «Манджуков» ЕАД.